لیست خدمات الکترونیک

ردیف شناسه عنوان
13012551100 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی دامپروری‏های صنعتی و نیمه‏ صنعتی
13012551109 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی باغ وحش
13012551117 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیان
13012551125 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی مرکز عرضه حیوانات خانگی
13012551133 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی کارخانجات خوراک دام
13012551141 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی کارخانه جوجه‏ کشی
13012551149 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی کارخانه کود خشک‏ کنی
13012551157 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی کارخانه فرآوری پوست
13012551165 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی کارخانه کرک و مو کشی دام
13012551173 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی کشتارگاه
13012551181 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی سردخانه مواد پروتئینی
13012551189 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهاده ‏ها، خوراک و فرآورده ‏های خام دامی
13012551197 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی کارگاه فرآوری و بسته‏ بندی فرآورده ‏های خام دامی
13012551205 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی پروانه بهداشتی تاسیس کارگاه پرشویی
13012551213 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی کارگاه پشم ‏شویی
13012551221 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی مرکز پخش فرآورده ‏های خام دامی
13012551229 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی مرکز نگهداری، پخش و عرضه خوراک دام
13012551237 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی مرکز زنجیره پرورش ماهیان خاویاری
13012552100 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی کارخانجات تولید دارویی مواد اولیه و گروه ‏های دارویی دامپزشكی
13012552105 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی کارخانجات و کارگاه‏های تولید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشكی
13012553100 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی مایه‏ کوبی دامپزشکی
13012553105 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تغییر فعالیت، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی پروانه بهداشتی درمانگاه دامپزشکی
13012553110 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تاسیس، بهره برداری، پروانه آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی
13012553115 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تاسیس، بهره برداری، پروانه داروخانه دامپزشکی
13012553120 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تاسیس، بهره برداری، پروانه مجتمع درمانی دامپزشکی
13012553125 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تاسیس، بهره برداری، پروانه بیمارستان دامپزشکی
13012553130 صدور، تمدید، ابطال، اصلاح، تغییرنام، تاسیس، بهره برداری، پروانه مرکز قرنطینه آبزیان
13012553139 صدور، تمدید، فعالیت، ابطال، تغییرنام، تاسیس پروانه شرکت خدمات مشاوره (فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی) دامپزشكی
13012553143 صدور، تمدید، فعالیت، ابطال، تغییرنام، تاسیس پروانه شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی (دام، طیور،آبزیان)
13012553147 صدور، تمدید، فعالیت، ابطال، تغییرنام، تاسیس پروانه شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی (صنایع تبدیلی فرآورده‏های خام دامی)
13012553151 صدور، تمدید، فعالیت، ابطال، تغییرنام، تاسیس پروانه شرکت تخصصی آموزشی و ترویجی بهداشت دام و فرآورده‏ های خام دامی
13012553155 صدور، تمدید، فعالیت، ابطال، تغییرنام، تاسیس پروانه شرکت ضدعفونی تجهیزات محصولات و فرآورده های قابل استفاده در خوراک دام (داکت ضدعفونی دامپزشکی)
13012553159 صدور، تمدید، فعالیت، ابطال، تغییرنام، تاسیس پروانه شرکت توزیع و پخش دارو، لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشكی
13012554100 صدور مجوز بهداشتی واردات،صادرات، ترخیص، ترانزیت خارجی، ترانزیت داخلی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی
13012554105 صدور، تمدید، فعالیت، ابطال، تغییرنام، تاسیس پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالاهای تحت نظارت دامپزشکی
نتیجه ای یافت نشد